Bepalingen


De hieronder vermelde Aankoopvoorwaarden zijn van toepassing voor levering via onze e-shop en maken integraal deel uit van de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden MiniBeau zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.